دنبال کنندگان


تعداد دنبال کنندگان : 1 نفر

مشخصات عمومی کاربر

: حسین اکبرزاده
: hossein
: 1367/06/01 ( 30
: تهران
: تهران
: مهندس کامپیوتر - نرم افزار
: فوق لیسانس مدیریت IT
: http://openlearn.ir

پست ها

افزونه برای کروم
در تاریخ توسط
گروه های پست :
تعداد مشاهده : 105
تعداد پسندها : 0
تعداد پیوست ها : 0
overly menu
در تاریخ توسط

 منوهایی که به حالت باز شدن تمام صفحه هستند و معمولا در حالت موبایلی کاربرد بیشتری دارند به نام overly شناخته میشوند .

https://www.w3schools.com/howto/howto_js_fullscreen_overlay.asp


گروه های پست :
تعداد مشاهده : 95
تعداد پسندها : 0
تعداد پیوست ها : 0
متوقف نکردن visual studio بعد از stop
در تاریخ توسط

 https://dailydotnettips.com/keep-visual-studio-debugger-on/

option -- project and solution --web project : stop debugger when browserwindows is closed

گروه های پست :
تعداد مشاهده : 300
تعداد پسندها : 0
تعداد پیوست ها : 0
if تک خطی
در تاریخ توسط
گروه های پست :
تعداد مشاهده : 396
تعداد پسندها : 0
تعداد پیوست ها : 0
line در SQL
در تاریخ توسط

 

Line number in SQL Server
To enable line numbers in Query Editor windows, follow below steps:
  1. Step1: Go to Tools > Options.
  2. Step2: In the Options dialog box navigate to Text Editor > Transact-SQL > General.
  3. Step 3: Check “Line Numbers” and click on “OK” Now, when a query window is opened Line Numbers will be displayed: Hope This Helps! Vishal.
گروه های پست :
SQL
تعداد مشاهده : 446
تعداد پسندها : 0
تعداد پیوست ها : 0
پست های بیشتر
loading...

لطفا منتظر بمانید...