دنبال کنندگان


تعداد دنبال کنندگان : 1 نفر

مشخصات عمومی کاربر

: حسین اکبرزاده
: hossein
: 1367/06/01 ( 35
: تهران
: تهران
: مهندس کامپیوتر - نرم افزار
: فوق لیسانس مدیریت IT
: http://arbatan.com

پست ها

Consume API
در تاریخ توسط

 

ارتباط با API و Consume

        var httpClient = _httpClientFactory.CreateClient("host");
        if (User.Identity.IsAuthenticated)
        {
          var userToken = Request.Cookies["token"] ?? "";
          if (!string.IsNullOrEmpty(userToken))
          {
            //request.AddHeader("authorization", $"bearer {userToken}");
            httpClient.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", userToken);
          }
        }
        var responseMessage = await httpClient.GetAsync("page/get/" + page).ConfigureAwait(false);
        var responseContent = await responseMessage.Content.ReadAsStringAsync().ConfigureAwait(false);
        var result = JsonConvert.DeserializeObject>(responseContent);
        return View(result.Result);


گروه های پست :
مشاهده : 1011
پسندها : 0
پیوست ها : 0
Map شدن خودکار پراپرتی های کلاس Include
در تاریخ توسط

 برای مپ شدن خودکار فیلدهای یک کلاس Include شده در EF و Automapper کافیه اسم کلاس include شده و بعد اسم پراپرتی موربوطه از اون کلاس ذکر بشه به عنوان مثال Entity‌های ما User و City هستند و ما به UserDto  اطلاعات مورد نیازمون رو map کردیم و حالا  از City هم فیلد Name رومیخواهیم که با مپ شدن User به UserDto  خودکار مپ شود ، در Entity مربوط به City فیلدی با نام Name موجود است ، پس ما در UserDto یک پراپرتی با نام CityName تعریف میکنیم و مپ شدن به صورت خودکار انجام میشود.

user
--------
Id
UserName
...


City
--------
Id
Name
.....


UserDto
--------
Id
UserName
CityNameگروه های پست :
مشاهده : 1280
پسندها : 0
پیوست ها : 0

برای  فهمیدن تایپ ستون‌های یک View یا Table در SQL از طریق اسکریپت از کد زیر استفاده میکنیم .

SELECT COLUMN_NAME , DATA_TYPE 
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE 
   TABLE_NAME = '"YourViewName' 


گروه های پست :
SQL
مشاهده : 1366
پسندها : 1
پیوست ها : 0
سوال و جوابهای مفید
در تاریخ توسط

 امنیت dapper و جلوگیری از SQL Injection

https://dapper-tutorial.net/knowledge-base/13653461/dapper-and-sql-injections
مشاهده : 1166
پسندها : 0
پیوست ها : 0
View در Entity Framework Core 3
در تاریخ توسط

 برای استفاده از View‌های SQL Server در Net Core به صورت زیر عمل میکنیم .

1- ابتدا  View رو در SQL بسازید .

2- ساخت یک کلاس که فیلدهای مورد نظر از View رو درونش داشته باشه.

  public class ViewOperator
  {
    public string Operator { get; set; }
  }
3- در فایل DbContext
  protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
    {
      base.OnModelCreating(modelBuilder);

      modelBuilder.Entity(e => e.ToView("ViewOperator").HasNoKey());

    }
4- در سرویسی که میخواهیم View رو فراخوانی کنیم
public Task<List<ViewOperator>> GetOperators()
    {
      return _context.Set<ViewOperator>().ToListAsync();
    }

5- تمام. هر جا نیاز هست از این متد استفاده میشه .

گروه های پست :
مشاهده : 1244
پسندها : 0
پیوست ها : 0
پست های بیشتر
loading...

لطفا منتظر بمانید...